Algemene voorwaarden

 • Aansprakelijkheid: De instructrice en ponykampleiding zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergetekende aan derden, paarden en persoonlijke uitrusting. De deelnemer zorgt zelf voor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, waarin uw dier is inbegrepen.
 • Risico’s (1): De ponykamp deelnemer en zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 • Risico’s (2): Het verblijf en alle paard of niet paard gerelateerde activiteiten gedurende het ponykamp zijn op eigen risico.
 • Veiligheidshelm: Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens het rijden is verplicht.
 • Fysieke gezondheid: Zowel de gezondheid van het paard als de ruiter moeten goed zijn om alle oefeningen te kunnen uitvoeren. De deelnemer zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers verklaren hierbij dat hij/zijzelf en het paard gezond zijn of geeft bijzonderheden en gebreken aan bij de instructrice.
 • Annulering: Wanneer u genoodzaakt bent om te annuleren dient dat minimaal een maand voor aanvang van het ponykamp doorgegeven te worden. Indien dit niet wordt gedaan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
 • Voortijdig vertrek: Bij voortijdig vertrek van de deelnemer volgt geen restitutie van het kampgeld.
 • Overmacht: Indien de organisatie van het ponykampen door overmacht of onvoldoende deelname hun verplichtingen niet na kan komen, zijn zij gerechtigd het kamp te annuleren. Zij zullen de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Hierbij vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.
 • Inentingen: Meegebrachte paarden moeten tegen influenza ingeënt zijn, vrij van ziektes en recentelijk ontwormd.
 • Hengsten: Hengsten worden niet toegelaten.
 • Equipment: Het gebruik van Parelli of Equiplay equipment zorgt voor een effectieve communicatie en wordt sterk aangeraden. Effectieve communicatie zorgt voor meer veiligheid.
 • Beeldmateriaal: Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van de promotie van de ponykampen, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het ponykamp kenbaar te maken.
 • Ik weet en begrijp de risico’s en aanvaard hierbij uitdrukkelijk dat de instructrices niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige lichamelijke of materiële schade welke direct of indirect voortvloeit uit een mogelijk ongeval tijdens, voor of na de lessen gegeven door de instructrice. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat zowel schade aan de leerling, aan diens paard(en), aan derden, aan de paarden van derden, evenals aan enig voorwerp of gebouw.